Home Aktualności KONKURS FOTOGRAFICZNY PT. ”JAN PAWEŁ II - PAPIEŻ PIELGRZYM"
PDF Drukuj Email

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ PIELGRZYM"

REGULAMIN

Konkursu Fotograficznego

pt. „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ PIELGRZYM”

 

I. Cele i tematyka konkursu:

Konkurs   fotograficzny   organizowany   przez  Gminne  Centrum  Kultury  w  Radomyślu nad Sanem  z siedzibą w Chwałowicach .

Tematem  konkursu  jest  fotografowanie różnych , ciekawych miejsc, pomników oraz pielgrzymek  związanych z Papieżem  Janem Pawłem II .

II. Celem konkursu jest:

- rozwijanie zainteresowań i popularyzacja fotografii wśród dzieci, młodzieży i wśród dorosłych

- rozwijanie  umiejętności  dostrzegania  piękna  na  nie  wielkim   obszarze –w  obiektywie

- wyszukanie   interesujących  miejsc   do  fotografowania  nie uchwytnych na co dzień przez  mieszkańców

Po zakończeniu konkursu nastąpi prezentacja osiągnięć uczestników ,   prace zostaną umieszczone na  stronie  internetowej   GCK.

Po rozstrzygnięciu konkursu organizator zobowiązuje się do wykonania  wystawy pokonkursowej nagrodzonych prac.

Tematyką   zdjęć   jest „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ PIELGRZYM w   fotografii.

III   Zasady konkursu:

1. Konkurs jest przeznaczony dla dzieci, młodzieży oraz osób  dorosłych.

2. Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.

3. 4.Uczestnicy, swoje prace ostatecznie dostarczą  na płycie CD lub nośniku pendrive do godz.18.00 dnia  9.10.2015 r. do GCK  w Chwałowicach lub najbliższej sobie Biblioteki Publicznej na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

4. Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin oraz zapewnia, że:

a) posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, zgłoszone prace zostały wykonane osobiście przez uczestnika i nie kopiują fotografii stworzonych przez inne osoby,

b) nie narusza praw autorskich  osób trzecich,

c) nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych- uczestnik ma zgodę osób, których wizerunek utrwalono na fotografii, na ich publikację i wykorzystanie zgodnie z regulaminem konkursu.

5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 3 prace o dowolnej tematyce zgodnej  z regulaminem.

6. Zgłoszone do konkursu fotografie muszą być  ponadto zapisane w formacie plików JPEG, niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w zdjęcie np. korekty kolorystyczne, retusz, fotomontaż itp.

7. Przy każdej pracy należy umieścić:

a) imię i nazwisko autora oraz adres szkoły i klasę, dorośli adres zamieszkania

8. Termin składania prac upływa: 9 października 2015 r.

III Zasady rozstrzygnięcia konkursu:

1. Zgłoszone zdjęcia zostaną ocenione przez jury w składzie powołanym przez organizatora.

2. Najlepsze prace w każdej kategorii   zostaną nagrodzone.

Kat. Dzieci klas  IV - VI

I,II,III miejsce i II wyróżnienia

Kat. Młodzież

I,II,III miejsce i II wyróżnienia

Kat. Dorośli

I,II,III miejsce i II wyróżnienia

3. Ogłoszenie wyników zostanie podane  na stronie www.gckradomysl.pl do dnia 16.10.2015 r.

4. Organizator nie zwraca zgłoszonych prac.

IV Postanowienia końcowe:

1. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażaniem zgody na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez uczestników konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do możliwości przedłużenia konkursu bez podania przyczyny.

4. Niniejszy  Regulamin  dostępny  jest   na   stronie   internetowej   Gminnego   Centrum   Kultury   w Radomyślu nad Sanem  z  siedzibą  w  Chwałowicach  .

 

 

 

 

 
 

Statistics

Odsłon : 1069341

On line

Naszą witrynę przegląda teraz 12 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama