Home Aktualności Konkurs plastyczny pt" Cudeńka z darów jesieni"
PDF Drukuj Email

 

Regulamin konkursu plastycznego pt. „Cudeńka z darów jesieni”

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się  Konkurs Plastyczny

pt. „Cudeńka z darów jesieni

1) Organizatorami konkursu są:

Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem

z siedzibą w Chwałowicach, Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl nad Sanem,

Chwałowice 132;  37-455 Radomyśl nad Sanem, www.gckradomysl.pl

2) Terminarz konkursu

a. Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście w terminie do 05.10.2016r. do Gminnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą Chwałowicach lub jednej z  Bibliotek na terenie gminy Radomyśl nad Sanem.

b. Wyłonienie najlepszych prac odbędzie się dnia 09.10.2016 r.

3) Cele konkursu

 Dokonanie przeglądu twórczości artystycznej dzieci i młodzieży naszego regionu

 Umożliwienie prezentacji swoich umiejętności artystycznych

 Odkrycie nowych osobowości twórczych

 Popularyzacja dziedzictwa kulturowego wsi wśród dzieci i młodzieży

4) Warunki konkursu

a. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 – 15 lat. 
Konkurs przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach wiekowych: 
I kategoria -  5-10 lat
II kategoria wiekowa – 11-15 lat

b. Tematyka prac związana z darów jesieni

c. Prace należy wykonać w dowolnej formie, oraz technice

d. Prace plastyczne należy opisać na odwrocie lub dołączyć kartkę z opisem:
imię i nazwisko, wiek, adres, nr kontaktowy autora, oraz tytuł

e. Każda osoba może dostarczyć jedną pracę przestrzenną

f. Wszystkie nadesłane prace będą wcześniej ocenione

5) Kryteria oceny

Oceny nadesłanych prac konkursowych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora konkursu

Prace zostaną poddane ocenie według poniższych kryteriów:

a. Inwencja twórcza wykonującego

b. Ogólny wyraz artystyczny

c. Pomysłowość i estetyka wykonania

d. Zgodność tematu pracy z regulaminem

e. Samodzielność wykonania

6) Nagrody

a. Dyplomy i nagrody rzeczowe za I,II,III miejsce  w każdej kategorii wiekowej.

7) Ustalenia końcowe

a. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. )

b. Przystępując do   konkursu każdy uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie swoich prac w następujących formach: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, publikowania ich w Internecie oraz innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania

c. Przesłane prace są własnością Organizatora konkursu i nie podlegają zwrotowi

d. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i niepodważalna

 

 
 

Statistics

Odsłon : 1335574

On line

Naszą witrynę przegląda teraz 82 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama