Home Aktualności GMINNY KONKURS HISTORYCZNY PT."GMINA RADOMYŚL NAD SANEM - MOJA MAŁA OJCZYZNA"
PDF Drukuj Email

 

...

 

GMINNY KONKURS HISTORYCZNY

PT."GMINA RADOMYŚL NAD SANEM

- MOJA MAŁA OJCZYZNA"

 


REGULAMIN

Gminnego  konkursu historycznego pn.„Gmina Radomyśl nad Sanem – moja mała ojczyzna”

1. Organizator:

Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem
z siedzibą w Chwałowicach
; - Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl nad Sanem

Chwałowice 132; 37-455 Radomyśl nad Sanem,
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .; www.gckradomysl.pl

Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem.

 

2. Cele konkursu

 

a)      Pogłębianie i umacnianie postawy patriotyzmu.

b)      Popularyzowanie tematyki historycznej wśród młodzieży.

c)      Pogłębianie znajomości historii i dorobku kulturalnego Gminy Radomyśl nad Sanem.

d)      Podnoszenie wskaźników czytelnictwa wśród  młodzieży

 

3. Zasady uczestnictwa:

1)      Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  klas VI podstawowych  oraz I , II, III gimnazjum  z terenu gminy Radomyśl nad Sanem.

2)      Zainteresowani udziałem   w konkursie  uczniowie wymienionych klas powinni zgłosić  chęć uczestnictwa swoim  nauczycielom/opiekunom  wypełniając kartę zgłoszenia i przesłać na adres:

 

GMINNE CENTRUM KULTURY W RADOMYŚLU NAD SANEM

Z SIEDZIBĄ W CHWAŁOWICACH,

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W CHWAŁOWICACH,

CHWAŁOWICE 132,

37-455 RADOMYŚL NAD SANEM

z dopiskiem „Gminny  konkurs historyczny  pn.„Gmina Radomyśl nad Sanem – moja mała ojczyzna

Kartę zgłoszenia należy zgłosić do 08.11.2016 r.

3)      Aby wziąć udział w konkursie należy przeczytać książkę autorstwa Stanisława Myszki i Adama Pankowskiego pt. „Gmina Radomyśl”.

4)      Przebieg konkursu:  na pytania konkursowe uczniowie będą odpowiadali pisemnie  na przygotowanych kartach konkursowych. Czas przeznaczony na udzielenie wszystkich  odpowiedzi – 60 min.

5)      I etap konkursu odbędzie się 15 listopada 2016 r. w placówkach szkół zgłoszonych uczestników.

6)      II etap konkursu odbędzie się 23 listopada 2016 r. o godz. 10:30 w sali Urzędu Gminy  w Radomyślu nad Sanem.

7)      Wypełnione testy przez uczestników konkursu należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej w Chwałowicach.

8)      Nagrody
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.

4. Postanowienia końcowe:

  1. Dodatkowe informacje można uzyskać w biurze organizatora oraz pod numerem telefonu 881924914 lub 690013210;
  2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm. )
  3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezygnacji z konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku dziecka na stronie internetowej GCK oraz Gminy Radomyśl nad Sanem.

 

 

Załącznik nr 1

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

GMINNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

PN.„GMINA RADOMYŚL NAD SANEM – MOJA MAŁA OJCZYZNA”

 

Imię i nazwisko ucznia:…………………………………………………………………………………

Klasa:…………………………………….……………………………………………………………….

Szkoła:........................................................................................................................................................

Adres szkoły: .............................................................................................................................................

Imię i nazwisko opiekuna: .........................................................................................................................

Telefon kontaktowy, e-mail szkoły lub opiekuna .....................................................................................

...................................................................................................................................................................

Uwagi dodatkowe:.....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie moich danych osobowych na potrzeby promocji konkursu   zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).

 

 

…………………………..                                                                     ……………….…………………

Miejscowość, data                                                                              Czytelny podpis rodzica /opiekuna

/osoby pełnoletnie/

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Ja, niżej podpisana/y ………………………..........................….................................  (imię  i nazwisko)  w związku z udziałem mojego syna/córki w konkursie historycznym, realizowanym przez Gminne Centrum Kultury  - Biblioteki Publiczne Gminy Radomyśl nad Sanem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie wizerunku  mojego syna/córki   - ........................................................... do celów związanych z promocją konkursu.

 

Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, że fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć mogą być zamieszczone na stronie internetowej GCK oraz UG wykorzystane  w materiałach promocyjnych.

 

 

 

……………………….                                             …………………………………………

miejscowość data                                                  czytelny podpis opiekuna/ rodzica

 

 

 
 

Statistics

Odsłon : 1354934

On line

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama