Drukuj

 

…..

W HOŁDZIE WIESZCZOWI

ADAMOWI MICKIEWICZOWI

To już kolejny raz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” ze Stalowej Woli, Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem i reprezentacja uczniów Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej w środę 12 października oddali hołd wieszczowi Adamowi Mickiewiczowi pod pomnikiem w Rzeczycy Okrągłej.Spotkanie odbyło się w 60 rocznicę oddania Pomnika a uroczyste odsłonięcie nastąpiło w setną rocznicę śmierci poety.

Pomnik ten powstał z inicjatywy pana Józefa Kuczmana - mieszkańca tejże miejscowości. Jest to wierna kopia postaci Mickiewicza i jedyny tak okazały pomnik znajdujący się na wsi.Za wykonanie wizerunku poety Józef Kuczman został nagrodzony przez władze państwowe jednorazowym stypendium, otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi i Krzyż Kawalerski Polonia Restituta.

 

tekst i zdjęcia:GCK