Drukuj

 

Podsumowanie projektu w ramach zadania pn. "Cud odrodzenia Polski"

14 grudnia w Gminnym Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem odbyło się spotkanie podsumowujące zadanie pn. „ Cud Odrodzenia Polski” w ramach projektu pn. „ Organizacja i realizacja wydarzeń społecznych, kulturalnych, edukacyjno- oświatowych wykorzystujących potencjał LGD” współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Projekt” Cud Odrodzenia Polski” realizowany był na terenie naszej Gminy od czerwca do grudnia 2018 r.

Składał się z wieczorów literackich, ognisk, konkursów, przeglądów pieśni, koncertów:

- w Rzeczycy Długiej- konkurs historyczny „ Tadeusz Kościuszko- powstanie narodowe”

- w Rzeczycy Okrągłej- konkurs poetycki- „ Adam Mickiewicz- poezje i literatura”

- w Dąbrowie Rzeczyckiej- konkurs etnograficzny- „ Granica: życie na granicy Austriacko- Rosyjskiej”

- w Woli Rzeczyckiej- konkurs piosenki patriotycznej „ Młodzieżowe zrywy niepodległościowe”

- w Radomyślu- koncert Orkiestry Dętej i Legionowe- pieśni patriotyczne

- w Nowinach- konkurs przyrodniczy- „Gospodarka leśna i ochrona przyrody w zaborach”

- w Antoniowie- konkurs historyczny- „gen. Kazimierz Sosnkowski- Twórcy Państwa Polskiego”

- w Dąbrówce Pniowskiej- konkurs etnograficzny- „ Tańce ludowe. Pokaz Zespołu Sanowiślaczki”

- w Orzechowie- konkurs plastyczny- „ Matka i Ojczyzna ognisko w plenerze”

- w Pniowie w kościele- koncert pieśni patriotycznych

- w Witkowicach- koncert piosenki patriotycznej

- w Chwałowicach- konkurs plastyczny- warsztaty kulinarne

- Rajd rowerowy „ Do granic Kongresówki- Brzóza”

Nagrodą dla uczestników konkursów były  wyjazdy, w których udział wzięło 150 osób.

Wycieczka do Kielc: zwiedzanie Muzeum Zabawy i Zabawek,   spektakl w teatrze „Kubuś” - sztuka „ O rybaku i złotej rybce”, kielecka „Kadzielnia”, do Lublina: zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej, zwiedzanie zamku  i sztuka w teatrze” Dziób w dziób”, do Łańcuta- Rzeszowa : zwiedzanie  Zamku w Łańcucie, Muzeum Dobranocek oraz Podziemi  pod Rzeszowskim Rynkiem ponadto  w ramach projektu  realizowany będzie wyjazd do MDK Stalowa Wola na balet „ Dziadek do orzechów”.

Na podsumowanie przybyli uczestnicy konkursów, warsztatów, przeglądów, członkowie komisji  i zaproszeni goście.

Z rąk pana Janusza Wrony Prezesa Stowarzyszenia PANDOZ  wszyscy otrzymali dyplomy i podziękowania. Miłym akcentem był występ zespołu „Sanowiślaczki”, Zgranej Paki, uczniów kl. V i VI z Chwałowic, Eweliny Garbacz i Zuzanny Dul.

Serdecznie dziękujemy.

tekst:GCK

zdjęcia:GCK