Drukuj

Spotkanie Noworoczne w Rzeczycy Długiej

 

 

 

W dniu 12.01.2020 r. w Rzeczycy Długiej odbyło się „Spotkanie Noworoczne”, którego organizatorami byli: Stowarzyszenie Mieszkańców Rzeczycy Długiej i Musikowa, Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy w Rzeczycy Długiej oraz Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach. Dyrektor GCK Teresa Lachowska powitała mieszkańców i zaproszonych gości. Wśród nich byli: ks. Tadeusz Mentel – proboszcz parafii, przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński, radny Gminy Rafał Czajkowski, sołtys Musikowa Eugeniusz Żak, dyrektor ZS w Rzeczycy Długiej Jacek Bochniak. Oprawę artystyczną zapewnił występ małych solistów z kl. 0 z Rzeczycy Długiej, zespołu „Promyk” z Woli Rzeczyckiej, „Akir” z Rzeczycy Długiej oraz scholi z Rzeczycy Długiej. Życzenia noworoczne zebranym złożyli: przewodniczący Rady Gminy Edward Wermiński w imieniu wójta Gminy Jana Pyrkosza oraz dyrektor GCK w Radomyślu nad Sanem Teresa Lachowska. Spotkanie przebiegło w niezwykle miłej atmosferze i zakończyło się słodkim poczęstunkiem.