I GMINNY KONKURS PLASTYCZNY PT. „KAPELUSZ PANI WIOSNY” Drukuj

 


I GMINNY

KONKURS PLASTYCZNY

 

PT. „KAPELUSZ PANI WIOSNY” 

REGULAMIN

I GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT. „KAPELUSZ PANI WIOSNY”

 

 

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach, Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem.

2. Konkurs adresowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem.

3. Prace konkursowe można wykonać samodzielnie lub z pomocą  osób dorosłych (opiekun, rodzic, wychowawca).

4. Technika  i pomysłowość dowolna, kapelusz nie powinien zawierać elementów podlegających szybkiemu rozkładowi organicznemu.

 

Cele konkursu

1. Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

2. Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci.

3. Rozwijanie zainteresowań dotyczących zmian zachodzących w przyrodzie w okresie wiosennym.

 

Zasady konkursu

1. Temat konkursu: ” Kapelusz Pani Wiosny ”.

2. Konkurs skierowany jest do dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych na terenie Gminy Radomyśl nad Sanem. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:

I Kat. dzieci z przedszkoli i klas 0 (praca grupowa)

II Kat. dzieci z klas I-III PSP (indywidualnie lub z rodzicem)

III Kat. dzieci z klas IV- VI PSP (indywidualnie)

3. Do każdej pracy powinien być dołączony formularz zgłoszeniowy zawierający:

• nazwę  i adres przedszkola lub szkoły

• imię i nazwisko oraz wiek autora / autorów

• imię i nazwisko nauczyciela koordynującego pracę dzieci

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres korespondencyjny:


Gminne Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem z siedzibą w Chwałowicach
Chwałowice 132, 37-455 Radomyśl nad Sanem lub dostarczyć do jednej z gminnych Bibliotek Publicznych

z dopiskiem: „Kapelusz Pani Wiosny” w terminie od 09.05.2016r. do dnia 20.05.2016r.

Kryteria oceny

Oceny nadesłanych prac dokona Jury powołane przez Organizatora konkursu.

Prace będą oceniane według następujących kryteriów:

1. zgodność z regulaminem konkursu

2. umiejętności artystyczne autora pracy

3. oryginalność pomysłu

 

4. estetyka wykonania

Wszystkie prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GCK. Dokładna datę  i godzinę podamy w   późniejszym terminie na stronie GCK (www.gckradomysl.pl).

Postanowienia końcowe:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać u organizatora oraz pod numerem telefonu (15) 845-36-07; 602-663-936

2. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych jego uczestników na potrzeby konkursu ( ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na umieszczenie wizerunku uczestnika na stronie internetowej GCK oraz Gminy Radomyśl nad Sanem.