Drukuj

 

…..

LASOWIACKIE KLUBY SENIORA

- CZYLI SENIORZY NA START

 

 

Stowarzyszenie Lasowacka Grupa Działania zostało laureatem konkursu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.  Projekt ten nosi nazwę Lasowiackie Kluby Seniora i stanowi kontynuację realizowanego pomysłu z roku 2015, kiedy to Stowarzyszenie rozpoczęło aktywną realizację zadań na rzecz seniorów. Łączna wielkość wsparcia finansowego na ten projekt wynosi blisko 200 tys. PLN.  Jego realizacja rozpoczęła się w czerwcu  i będzie trwać do końca tego roku. Koordynatorem projektu z ramienia LGD jest Robert Bąk.

Projekt ten ma na celu realizację  interaktywnego programu zajęć na rzecz seniorów w 9-ciu gminach, na których LGD prowadzi bezpośrednie działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju. Łącznie wsparciem zostanie objętych 135-ciu seniorów z miejscowości: Kępie Zaleszańskie (gmina Zaleszany), Bojanów, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Gorzyce, Chmielów (gmina Nowa Dęba), Baranów Sandomierski oraz Grębów. Do działań na rzecz seniorów zostanie również włączonych 45-ciu młodych wolontariuszy (13-24 lat), którzy w ramach projektu zaangażują się aktywnie we wszystkie rodzaje działań na rzecz seniorów i będą je wspierać. Wsparciem dla działań Klubów Seniora będzie również zespół 27 Animatorów – liderów społecznych z w/w gmin i miejscowości (po 3 na Klub), których rolą jest koordynowanie pracy klubów z poziomu lokalnego (gminnego) .

Lasowiackie Kluby Seniora oferują swym uczestnikom udział w zajęciach typu: warsztaty rękodzielnictwa artystycznego: bibułkarstwo, gipsiarstwo, orgiami, filcowanie, bukieciarstwo, dekorowanie ozdobne, itp., zajęcia kulinarne, zajęcia z fizjoterapeutą,  kulinarne warsztaty potraw świątecznych a także wycieczkę krajoznawczą do Sanoka.

 

Piotr Pastuła – na co dzień Dyrektor Biura  LGD –  o tym zadaniu publicznym: „Lasowiackie Kluby Seniora stanowią odpowiedź na problem wykluczania społecznego osób starszych. Dzięki tej inicjatywie dokonuje się reintegracja społeczna tej grupy mieszkańców. Posiadane już doświadczenia w obszarze prowadzenia Klubów Seniora pokazują, że pomysł zyskuje aprobatę i zainteresowanie ze strony mieszkańców 60+. Pozyskane środki finansowe pozwolą grupie seniorów aktywnie i pożytecznie spędzić czas a także sprzyjać będą pobudzaniu seniorów do aktywnego włączania się w inne obszary aktywności publiczno-społecznej. ”

zdjęcia:GCK