Drukuj


...

Spotkanie noworoczne

w Chwałowicach

 

W dniu 19 stycznia 2018 roku w Gminnym Centrum Kultury odbyło się spotkanie opłatkowo -noworoczne organizowane przez Wójta Gminy Radomyśl nad Sanem Jana Pyrkosza i pracowników GCK.

Na spotkanie zaproszeni zostali prezesi stowarzyszeń, LZS-ów, KGW, przedsiębiorcy i strażacy.

Powitania gości dokonał wójt gminy Jan Pyrkosz a ks. proboszcz Jan Jasiewicz udzielił błogosławieństwa wszystkim.

Spotkanie uświetnił występ Zgranej Paki, której akompaniował Sylwester Ciba.

Zebrani goście w miłej, jeszcze świątecznej atmosferze spędzili ten niepowtarzalny piątkowy wieczór.

 

tekst, zdjęcia:  GCK