"Z Pieśnią do Niepodległej" - Przegląd Pieśni Patriotycznych Drukuj

...

 

"Z Pieśnią do Niepodległej"

Przegląd Pieśni Patriotycznych był jednym z punktów obchodów 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości w naszej gminie. 2 maja w szkole w Antoniowie podczas Pikniku Rodzinnego wspólnie zaśpiewali Zgrana Paka ,Nutka i uczniowie z ZS. Spotkanie przyczyniło się do ożywienia ducha i integracji między pokoleniowej.

Pieśni przypominają o ważnych wydarzeniach w historii Polski oraz stanowią muzyczny pomnik dla bohaterskich polskich żołnierzy walczących za Ojczyznę.

Patriotyczne śpiewanie powinno trwać przez cały jubileuszowy rok 2018.

zdjęcia, tekst: GCK

 Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca. Święto ustanowione w 2010 r. z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

To święto przywraca bohaterom tzw. „drugiej konspiracji” należne im miejsce w historii .

Gmina Radomyśl także pamięta o żołnierzach wyklętych.

Wójt Gminy Jan Pyrkosz wraz z delegacją samorządową,dyrektorami szkół, nauczycielami, harcerzami oddali hołd poległym.

 

Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach Stanisława Lądowicza i ks. Franciszka Lądowicza ps.”Kalina” w Pniowie oraz na grobie kpt. Melchiora Batorskiego ps.”Zemsta”na cmentarzu w Woli Rzeczyckiej. Wspólnie z proboszczem Marcinem Hejmanem odmówiono modlitwę za poległych.

W spotkaniu uczestniczyła porucznik AK Stefania Batorska wraz z córką.

 

 

Należy pamiętać również o Franciszku Słowiku ps.”Smoła” żołnierzu wyklętym pochodzącym z Chwałowic. Jego grób znajduje się na rozwadowskim cmentarzu.

 

Z dumą wspominamy wszystkich tych, którzy dzięki swemu hartowi ducha walczyli o wolną ojczyznę. Robili to dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy im winni dozgonną wdzięczność, szacunek i oddanie.