Drukuj

...


Tablica pamiątkowa

generała Władysława Sikorskiego

w Radomyślu nad Sanem

 

 

W  Radomyślu nad Sanem na placu obok budynku Środowiskowego Domu Samopomocy  ustawiono pamiątkową tablicę poświęconą pamięci  gen. Władysława  Sikorskiego, który wraz z rodzicami  mieszkał właśnie tu w latach swojego dzieciństwa.

Uroczystość rozpoczęto mszą  św. odprawioną  przez ks. Kanonika Józefa Turonia .

Następnie delegacja samorządowa, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się na miejsce gdzie odśpiewano hymn, dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy a także złożenia kwiatów i zapalenia zniczy.

W uroczystości  udział wzięli:  Zbigniew Markut- prezes  i   Mariusz Kowalik –wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, Grzegorz Grobel – Dowódca 16 Tczewskiego Batalionu Saperów w Nisku, Radosław Podolski Dowódca 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku, Leokadia Gugała- radna powiatowa, poczet sztandarowy  Koła Łowieckiego „Nadwiślańskie”, Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz, Edward Wermiński- przewodniczący Rady Gminy, Julian Geneja- radny gminy, Magdalena Nowak Wojtala- kierownik GOPS, Dominika Czerepak –Drzymała -kierownik ŚDS, Zygmunt Janoszek –pomysłodawca i współtwórca tablicy, Tadeusz Jędrzejewski-sołtys,  Teresa Kowalik-Gąska-  autorka książek, Marian Chudy-artysta plastyk i architekt wnętrz oraz liczni mieszkańcy.

Wójt Gminy Jan Pyrkosz, przypomniał historię  Generała  Sikorskiego,  jednocześnie wspomniał, że jest to spotkanie wpisane do  kalendarza  imprez organizowanych w naszej gminie z okazji  100 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Kierownik ŚDS Dominika Czerepak-Drzymała odczytała wiersz bez tytułu nieznanego autora, który powstał w okresie konspiracji  i umieszczony był w prasie konspiracyjnej w 1943 r.

 

Na zakończenie dyrektor GCK Teresa Lachowska podziękowała przybyłym, pomysłodawcom i wykonawcom, którzy przyczynili się do  organizacji tego spotkania.

tekst, zdjęcia: GCK


Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzimy 1 marca. Święto ustanowione w 2010 r. z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który napisał: „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma być wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

To święto przywraca bohaterom tzw. „drugiej konspiracji” należne im miejsce w historii .

Gmina Radomyśl także pamięta o żołnierzach wyklętych.

Wójt Gminy Jan Pyrkosz wraz z delegacją samorządową,dyrektorami szkół, nauczycielami, harcerzami oddali hołd poległym.

 

Złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze na grobach Stanisława Lądowicza i ks. Franciszka Lądowicza ps.”Kalina” w Pniowie oraz na grobie kpt. Melchiora Batorskiego ps.”Zemsta”na cmentarzu w Woli Rzeczyckiej. Wspólnie z proboszczem Marcinem Hejmanem odmówiono modlitwę za poległych.

W spotkaniu uczestniczyła porucznik AK Stefania Batorska wraz z córką.

 

 

Należy pamiętać również o Franciszku Słowiku ps.”Smoła” żołnierzu wyklętym pochodzącym z Chwałowic. Jego grób znajduje się na rozwadowskim cmentarzu.

 

Z dumą wspominamy wszystkich tych, którzy dzięki swemu hartowi ducha walczyli o wolną ojczyznę. Robili to dla przyszłych pokoleń.

Jesteśmy im winni dozgonną wdzięczność, szacunek i oddanie.