Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: "Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z realizacji zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

 

„Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i odrzuceniu ofert z realizacji zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

 

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

„Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

 

Pełnienie kompleksowego Nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.:
„Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU(pdf)

WZÓR OFERTY (doc)

 

Informacja z otwarcia ofert: Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów

INFORMACJA

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Budowa i wyposażenie Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w miejscowości Antoniów

 

OGŁOSZENIE

SIWZ (DOC)

Zał. nr 1 (DOC)

Zał. nr 2(DOC)

Zał. nr 3(DOC)

Zał. nr 4(DOC)

Zał. nr 5(DOC)

Zał. nr 6(DOC)

Zał. nr 7(DOC)

Zał. nr 8(DOC)

Zał. nr 9(DOC)

Zał. nr 10(DOC)

Zał. nr 11(ZIP)

Zał. nr 12(ZIP)