Drukuj

"DZIAŁAJ LOKALNIE"

W DĄBROWIE RZECZYCKIEJ

26 lipca w Ulanowie odbyło się szkolenie i spotkanie integracyjne dla organizacji, które przystąpiły do programu „Działaj Lokalnie”. „Działaj Lokalnie” to program dzięki, któremu można uzyskać środki na realizację działań w swoim środowisku, to również cykl szkoleń i spotkań, na których można podzielić się pomysłami i doświadczeniami. Członkowie Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich z Dąbrowy Rzeczyckiej wystąpili z projektem pn. „ Rekreacyjne centrum wsi” i uzyskali pieniądze na realizację zadania. Spośród 44 projektów wybrano 17 najlepszych i wśród nich znalazł się wyżej wspomniany projekt. Prace przygotowawcze już ruszyły. Młodzież z miejscowości dokonała prac porządkowych, odmalowała stary przystanek a w przyszłym tygodniu na placu obok Donu Ludowego stanie kosz do koszykówki, zostaną zamontowane ławki i zasadzone klony. KGiGW w Dąbrowie Rzeczyckiej pragnie serdecznie podziękować młodzieży i wszystkim którzy dotychczas pomagali przy realizacji projektu.

tekst, zdjęcia:A.Świątek